Obvešcamo vas, da zaradi pandemije virusa COVID-19, zacasno zaustavljamo proizvodnjo v našem podjetju.

Še vedno pa po pošti pošiljamo izdelke, ki jih imamo na zalogi. Za narocila smo dosegljivi na telefonski številki 041 966 689

Image

Novo mesto, 13.03.2020

Obvešcamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu:

VAVCER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Naziv operacije: TRŽNA RAZISKAVA HRVAŠKEGA TRŽIŠCA UMETNIH MAS

Namen operacije: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proucijo možnosti za prodor novih ali obstojecih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oziroma diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s cimer se bo povecala njihova konkurencnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Rezultat operacije: Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

Sofinancerji: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Image

Novo mesto, 17.09.2019

Image